• - Free
    С пакет “Безплатен” получавате: неограничен достъп до 6koloto.com; създавате неограничен брой курсове, към които може да прикачвате различни файлове - word, pdf, аудио, видео; преподавате дистанционно на Вашите ученици.
    - 10 / 1 Month
    С пакет “Мини” получавате: достъп до 6koloto.com за период от 12 календарни месеца; създавате неограничен брой курсове, тестове, презентации; преподавате дистанционно на вашите ученици, като допълвате обучението с тестове и презентации.
    - 40 / 1 Month
    С пакет “Стандарт” получавате: достъп до 6koloto.com за период от 12 календарни месеца; ползвате неограничен брой пъти виртуалната класна стая, чрез която преподавате в реално време; създавате неограничен брой курсове, тестове, презентации; преподавате както в реално време, така и дистанционно; използвате пълния ресурс на 6koloto.com
Споделете: