Нашата мисия

Основна мисия на 6koloto.com e да подчертае, издигне и подкрепи идеята за неизменната значимост на таланта и професионализма на всеки учител и преподавател за развитието на която и да било образователна институция. Ние вярваме, че името на образователната институция се гради на база на високия професионализъм на учителите и преподавателите, които работят в нея. Чрез тази платформа ние сме уверени, че даваме възможност професионализма на всеки един педагог да достигне до възможно най-много хора.

Нашата визия

Нашият път на развитие е белязан от вярването, че образованието трябва да използва по най-добрия начин всички възможности, които предлагат съвременните средства за комуникация и обмен на информация. Ето защо 6koloto.com преследва следните цели:

•развитие на он-лайн обучението

•модернизация на формалното и неформално образование

•равен достъп до най-добрите образователни практики и ресурси

•споделяне на опит и практики между образователните институции от формалния и неформален сектор чрез превръщане на платформата в своеобразен образователен регистърНашите ценности

Образованието е най-добрата инвестиция в човека

Учителят е “сърцето” на качественото образование

Споделете: