6koloto.com е сайт, наричан по-долу “Платформата” е еднолична собственост на “Деяхелп” ЕООД

гр. Велико Търново, бул. “България” №70

ЕИК 203541592

управител: Делян В. Пенчев

Платформата се предоставя за ползване от потребители, учители/преподаватели и институции организации, които търсят или предлагат образователни услуги, съгласно обявените по-долу начини за регистрация и абонаментни планове, които са част от настоящите общи условия.

С регистрацията си в Платформата се приема, че сте съгласни с всички тук изложени условия за регистрация и нейното използване.

Всеки регистрирал се в 6koloto.com се задължава да използва платформата по начин, който не накърнява достойнството и личната свобода на останалите потребители, чрез обиди, нецензурни изрази и лични нападки.

Платформата може да се използва единствено с цел рекламиране и предоставяне на образователни услуги, както и с цел рекламиране на самите преподаватели/учители и образователни институции/организации.

В случай на възникване на технически неизправности и повреда на Платформата, които са причинени от неправилно и некоректно използване от регистриралите се,  възстановяването на техническата изправност е изцяло за тяхна сметка.

Платформата и нейните администратори не носят отговорност за достоверността на публикуваните от преподавателите/учителите и институциите/организациите лични данни и обща информация, както и за качеството на предлаганите от тях обучителни материали, курсове и обучения.

Администраторите на Платформата имат право да откажат или прекратят без предизвестие регистрация на потребител, преподавател/учител и институция/организация, за които са преценили, че са нарушили настоящите общи условия, че са публикували недостоверна информация или са накърнили достойнството и личната свобода на други регистрирани.

Администраторите са длъжни да информират и да изложат своите мотиви пред ползвателите на Платформата, чиято регистрация е била отказана или прекратена в срок не по-късно от 5 работни дни от датата на прекратяване или отказване.

Платформата не е страна по възникнали противоречия и конфликти между преподаватели/учители и институции/организации от една страна и потребителите, които искат да се възползват или са се възползвали от техните образователни услуги, от друга.

Платформата не носи отговорност за невзети учебни часове или неуредени финансови и други проблеми между регистрираните в нея участници и не може да бъде коректив в това отношение.

Използването на ресурсите и възможностите на 6koloto.com се осъществява по следните начини:

 • Регистрация като потребител
 • Регистрация като преподавател/учител
 • Регистрация като институция/организаци

Регистрация като потребител

Този тип регистрация Ви дава възможност да създадете свой профил в 6koloto.com, на който можете да качите своя снимка и кратка информация за себе си. Посредством създадения от Вас профил можете да:

 • търсите учители
 • търсите курсове
 • задавате въпроси на учителите
 • да се записвате за курсовете, които Ви интересуват

Създаването на този тип регистрация е абсолютно безплатно.

Регистрация като преподавател

Този тип регистрация е предназначен за хората, които искат да създават и водят курсове във виртуалната класна стая на 6koloto.com. Чрез регистрацията си като преподавател Вие създавате свой собствен профил, на който може да качите своя снимка кратка информация за себе си и други файлове. Чрез този тип регистрация можете да:

 • рекламирате себе си и преподавателските дейности които извършвате
 • да обявявате неограничен брой курсове и други образователни продукти
 • самостоятелно да определяте курсове, които да са безплатни или платени, както и стойността на платените курсове
 • да използвате виртуалната класна стая на 6koloto.com, неограничен брой пъти

При обявяването на курс или продукт, преподавателят задължително посочва:

 • тема на обучението
 • продължителност на обучението (в учебни часове или в дни и месеци)
 • цена на курса или продукта
 • възрастова или професионална насоченост на обучението – за деца, за ученици, за учители и т.н.
 • друга информация, ако е необходимо

Този тип регистрация се извършва съгласно обявените абонаментни планова за преподаватели и след одобрение от администратор.

Регистрация като институция/организация

Този тип регистрация е предназначен за институции/организации които предлагат образователни услуги от сферата на формалното и неформално образование. Всяка такава институция/организация може да създаде свои собствен профил, в който да публикува определен брой снимки, както и кратка информация за институцията. Този тип регистрация позволява към създадения вече профил на организация да бъдат създадени до 50 отделни профила на учители/преподаватели, които работят в нея. Тоест, в организацията Х работят 20 учители/преподаватели, когато тази организация създаде свои профил в 6koloto.com, всеки един от тези 20 нейни служители може да създаде свой собствен профил, чрез който получава достъп до всички ресурси и възможности на платформата.

Този тип регистрация се извършва съгласно обявените абонаментни планове за институции/организации и след одобрение от администратор.

Споделете: